Didaktic's A-pentue (australiankelpie)

Aquarius, Aurora: testattu 17.5.2008, Märsta BHK, Sweden

1 2 3 4 5
1a. KONTAKTI
Tervehtiminen
Torjuu kontaktia, murisee tai yrittää purra. Välttää kontaktia vetämällä hännän koipien väliin. Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen. Vetäytyy hieman. Ottaa itse kontaktia, tai vastaa siihen.
Aquarius, Aurora
Ylitsepursuava kontaktiotto. Hyppii, vinkuu, haukkuu jne.
1b. KONTAKTI
Yhteistyö
Ei Lähde vieraan ihmisen mukaan. Vaihtoehto: ei kokeilla tässä osiossa. Lähtee mukaan haluttomasti. Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut testinjohtajasta.
Aurora
Lähtee mukaan halukkaasti. Kiinnostuu testinjohtajasta.
Aquarius
Lähtee mukaan halukkaasti. Ylitsepursuavan kiinnostunut testinjohtajasta. Hyppii, vinkuu, haukkuu jne.
1c. KONTAKTI
Käsittely
Torjuu murisemalla, ja/tai yrittää purra. Välttää, vetää hännän jalkojen väliin tai hakee turvaa ohjaajasta. Hyväksyy käsittelyn.
Aurora
Hyväksyy, ja vastaa kontaktilla.
Aquarius
Hyväksyy, ja vastaa ylitsepursuavalla kontaktilla.
2a. LEIKKI 1
Leikkihalu
Ei leiki. Ei leiki, mutta osoittaa kiinnostusta. Aloittaa hitaasti, muuttuu aktiiviseksi, leikkii. Aloittaa nopeasti, leikkii aktiivisesti.
Aquarius
Aloittaa hyvin nopeasti, leikkii hyvin aktiivisesti.
Aurora
2b. LEIKKI 1
Tarttuminen
Ei tartu. Ei tartu, nuuskii esinettä. Tarttuu viiveellä, tai etuhampailla. Tarttuu heti koko suulla.
Aquarius, Aurora
Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista.
2c. LEIKKI 1
Puruote ja taisteluhalu
Ei tartu. Tarttuu viiveellä, päästää irti, pitää, mutta ei vedä vastaan.
Aurora
Tarttuu, vetää vastaan, mutta päästää ja tarttuu uudestaan.
Aquarius
Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan kunnes testinjohtaja päästä otteensa. Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan, tempoo, ravistaa - myös passiivisen osan ajan - kunnes testinjohtaja päästä otteensa.
3a. TAKAA-AJO Ei aloita.
Aquarius
Aloittaa, mutta keskeyttää. Aloittaa tai juoksee hitaasti, voi lisätä vauhtia. Seuraa koko matkan. Aloittaa kovalla vauhdilla, päämäärähakuisesti - jarruttaa saaliilla.
Aurora
Aloittaa heti kovalla vauhdilla, juoksee saaliin ohi. Voi kääntyä.
3b. TARTTUMINEN Ei kiinnostu saaliista.
Aquarius
Ei tartu. Nuuskii saalista.
Aurora
Tarttuu epäröiden tai viiveellä.
Tarttuu heti, päästää. Tarttuu heti, pitää saalista suussaan väh. 3 sek.
4. AKTIVITEETTITASO
Tarkkailematon, kiinnostumaton, ei-aktiivinen.
Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata. Tarkkailevainen ja pääasiallisesti rauhallinen. Yksittäisiä aktiviteetteja. Tarkkailevainen, aktiviteetti tai rauhattomuus lisääntyy vähitellen. Vaihtelee nopeasti aktiviteetteja osion aikana.
Aquarius, Aurora
5a. ETÄLEIKKI
Kiinnostus
Ei kiinnostu avustajasta. Kontroilloi, esiintyy taukoja. Kiinnostunut,seuraa avustajaa ilman taukoja.
Aquarius; Aurora
Kiinnostunut, haluaa lähteä perään. Yksittäisiä lähtöyrityksiä. Hyvin kiinnostunut, haluaa lähteä perään. Toistuvia lähtöyrityksiä.
5b. ETÄLEIKKI
Puolustus/aggressio
Ei osoita uhkauseleitä.
Aquarius
Osoittaa yksittäisiä, 1-2, uhkauseleitä osion ensimmäisessä osassa.
Aurora
Osoittaa yksittäisiä, 1-2, uhkauseleitä osion ensimmäisessä ja toisessa osassa. Osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensimmäisessä osassa. Osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensimmäisessä ja toisessa osassa.
5c. ETÄLEIKKI
Uteliaisuus
Ei saavu avustajan luo.
Aurora
Saapuu avustajan luo, kun hän on aktiivinen "linjalla". Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo. Saapuu avustajan luo "matalana" tai/ja viiveellä.
Aquarius
Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua.
5d. ETÄLEIKKI
Leikkihalu
Ei osoita kiinnostusta.
Aurora
Ei leiki, mutta osoittaa kiinnostusta. Leikkii, voi tarttua varovaisesti,ei vedä. Tarttuu, vetää vastaan, mutta voi irrottaa ja tarttua uudelleen.
Aquarius
Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota.
5e. ETÄLEIKKI
Yhteistyö
Ei osoita kiinnostusta.
Aurora
Aktivoituu, mutta keskeyttää. On aktiivinen aktiivisen avustajan kanssa.
Aquarius
On aktiivinen avustajan kanssa, osoittaa kiinnostusta myös passiivista avustajaa kohti. Kehottaa passiivista avustajaa leikkiin kanssaan.
6a. YLLÄTYS
Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti. Kyykistyy ja pysähtyy.
Aquarius, Aurora
Tekee väistöliikkeitä, kääntämättä pois katsettaan. Pakenee korkeintaan 5 metriä. Pakenee enemmän kuin 5 metriä.
6b. YLLÄTYS
Puolustus/aggressio
Ei osoita uhkaeleitä.
Aurora
Osoittaa yksittäisiä uhkaeleitä. Osoittaa useampia uhkaeleitä pidemmän ajan kuluessa.
Aquarius
Osoittaa useampia uhkaelkeitä ja joitain hyökkäyksiä. Osoittaa uhkaelkeitä ja hyökkäyksiä, jotka voivat päätyä puremiseen.
6c. YLLÄTYS
Uteliaisuus
Menee haalarin luo kun se on ensin laskettu maahan. Menee haalarin luo ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa. Menee haalarin luo kun ohjaaja menee seisoo vieressä.
Aquarius
Menee haalarin luo kun ohjaaja on edennyt puolitiehen. Menee haalarin luo ilman apua.
Aurora
6d. YLLÄTYS
Jäljellejäävä pelko
Ei minkäänlaisia temponvaihteluita tai väistelyitä.
Aurora
Pieni niiaus tai temponvaihtelu jollain ohituskerralla.
Aquarius
Niiaus tai temponvaihtelu yhdellä ohituskerralla, jotka pienenevät toisen ohituskerran jälkeen. Niiaus tai temponvaihtelu, jotka pysyvät samanlaisina, väh. kahdella ohituskerralla. Osoittaa suurin mitoin pelkoa tai jokaisen ohituskerran myötä kasvavaa pelkoa.
6e. YLLÄTYS
Jäljellejäävä kiinnostus
Ei osoita kiinnostusta.
Aurora
Pysähtyy. Haistelee tai katselee haalaria yhdellä ohituskerralla. Pysähtyy. Haistelee tai katselee haalaria vähintään kahdella ohituskerralla.
Aquarius
Puree tai leikkii haalarin kanssa. Kiinnostus vähenee vähitellen. Puree tai leikkii haalarin kanssa vähintään kahdella ohituskerralla.
7a. ÄÄNIHERKKYYS
Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti. Kyykistyy ja pysähtyy. Tekee väistöliikkeitä kääntämättä pois katsettaan.
Aquarius, Aurora
Pakenee korkeintaan 5 metriä. Pakenee enemmän kuin 5 metriä.
7b. ÄÄNIHERKKYYS
Uteliaisuus
Ei mene katsomaan. Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa. Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja seisoo vieressä. Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja on edennyt puolitiehen.
Aquarius
Menee räminälaitteen luo ilman apua.
Aurora
7c. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä pelko
Ei minkäänlaisia temponvaihteluita tai väistelyitä.
Aquarius, Aurora
Pieni niiaus tai temponvaihtelu jollain ohituskerralla. Niiaus tai temponvaihtelu yhdellä ohituskerralla, jotka pienenevät toisen ohituskerran jälkeen. Niiaus tai temponvaihtelu, jotka pysyvät samanlaisina, väh. kahdella ohituskerralla. Osoittaa suurin mitoin pelkoa tai jokaisen ohituskerran myötä kasvavaa pelkoa.
7d. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä kiinnostus
Ei osoita kiinnostusta.
Aquarius, Aurora
Pyshtyy. Haistelee tai katselee räminälaitetta yhdellä ohituskerralla. Pysähtyy. Haistelee tai katselee räminälaitetta vähintään kahdella ohituskerralla. Puree tai leikkii räminälaitteen kanssa. Kiinnostus vähenee vähitellen. Puree tai leikkii räminälaitteen kanssa vähintään kahdella ohituskerralla.
8a. AAVEET
Puolustus/aggressio
Ei osoita uhkaelkeitä. Osoittaa yksittäisiä uhkaelkeitä.
Aquarius
Osoittaa useampia uhkaelkeitä pidemmän ajan kuluessa.
Aurora
Osoittaa useita uhkaeleitä ja muutamia hyökkäyksiä. Osoittaa uhkaelkeitä ja useampia hyökkäyksiä.
8b. AAVEET
Kontrolli
Yksittäisiä vilkaisuja, sen jälkeen ei kiinnostusta. Katselee aaveita silloin tällöin. Kontrolloi ja/tai käsittelee aaveita. Pitkiä taukoja. Esim. kumpaakin puolet ajasta tai koko matkan vain toista aavetta. Kontrolloi ja/tai käsittelee aaveita. Lyhyempiä taukoja.
Aquarius, Aurora
Kontrolloi ja/tai käsittelee molempia aaveita koko osion ajan.
8c. AAVEET
Pelko
Pysyttelee ohjaajan edessä tai sivulla. Pysyttelee pääasiassa ohjaajan edessä tai sivulla. Pientä välimatkanottoa.
Aquarius
Pysyttelee pääasiassa ohjaajan edessä tai sivulla. Vaihtelee paon ja kontrollin välillä. Pysyttelee pääasiassa ohjaajan takana. Vaihtelee paon ja kontrollin välillä. Pakenee enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta.
Aurora
8d. AAVEET
Uteliaisuus
Menee katsomaan kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois. Menee katsomaan kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa. Menee katsomaan kun ohjaaja seisoo vieressä.
Aurora
Menee katsomaan kun ohjaaja on edennyt puoliväliin.
Aquarius
Menee katsomaan ilman apua.
8e. AAVEET
Kontaktinotto aavepukuiseen avustajaan
Torjuu tai välttelee kontaktinoton yrityksiä. Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen. Vastaa avustajan tarjomaan kontaktiin. Ottaa itse kontaktia avustajaan.
Aquarius, Aurora
Intensiivistä kontaktinottoa avustajaan kanssa. Voi esim. hyppiä tai vinkua.
9a. LEIKKI 2
Leikkihalu
Ei leiki. Ei leiki, mutta osoittaa kiinnostusta. Aloittaa hitaasti, muuttuu aktiiviseksi, leikkii.
Aquarius
Aloittaa nopeasti, leikkii aktiivisesti. Aloittaa hyvin nopeasti, leikkii hyvin aktiivisesti.
Aurora
9b. LEIKKI 2
Tarttuminen
Ei tartu. Ei tartu, nuuskii esinettä. Tarttuu viiveellä tai etuhampailla. Tarttuu heti koko suulla.
Aquarius, Aurora
Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista.
10. AMPUMINEN Ei osoita häiriintymistä. Kontrolloi nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön.
Aquarius
Vähenevää kontrollia leikin/passiivisuuden aikana. Sen jälkeen välinpitämätön.
Aurora
Kohdistaa kiinnostuksen laukauksia, yleisöä tms. kohden, mutta palaa leikkiin/passiivisuuteen. Keskeyttää leikin/passiivisuuden. Lamautuu yleisöä, laukauksia tms. vasten. Ei palaudu leikkiin/passiivisuuteen. Häiriintynyt, pelokas.

 

©2004 www.didaktic's.com
susanna.uusitupa(at) didaktics.com
pertti.karppa (at) didaktics.com