MH-test , MH-luonnekuvaus, Mentalbeskrivning Hund = MH

Our results:

Wiwi
(Miniature Pinscher)
Wia
(Miniature Pinscher)
Noel
(Miniature Pinscher)


A-litter

(Australian Kelpie)

B-litter
(Australian Kelpie)
C-litter
(Australian Kelpie)
E-litter
(Australian Kelpie)
D-litter
(Australian Kelpie)
 

Yhteenveto suomalaisten kelpieitten MH-tuloksista

Artikkeli: MH-luonnekuvauksesta apu kääpiöpinsereiden luoteitten jalostukseen
(Susanna Uusitupa-Kärppä, 2009), julkaistu Snautseri-Pinseri lehdessä 3/2009MH-lyhenne tulee sanoista "Mentalbeskrivning Hund", koiran luonteenkuvaus. Kuvaus on kehitetty Ruotsissa 1980-luvulla kartoittamaan nuorten koirien tapaa reagoida ja toimia erilaisissa tilanteissa. Ruotsissa palveluskoirilta vaaditaan läpäisty luonnekuvaus, jotta ne pääsevät kilpailemaan käyttökokeissa ja että niitä saa käyttää siitokseen.

Suomessa järjestettiin marraskuussa 2008 ensimmäinen Kennelliiton alainen MH-luonnekuvaus. Kiinnostus testejä kohtaan on suurta. Testi antaakin kasvattajalle ja rotujärjestöille erinomaisen työkalun koiran luonteen jalostamiseen.


MH comes from Swedish words ""Mentalbeskrivning Hund". English translation could be something like "Mental description". The test was developed in Sweden in 1980's to be able to describe young dogs way to react and operate in different situations. In Sweden MH is required from all Working dogs before competing or using dog in breeding. In Finland first official MH-test was organize at November 2008.

 


©2004 www.didaktic's.com
susanna.uusitupa(at) didaktics.com
pertti.karppa (at) didaktics.com